Arhivele lunare: mai 2015

Invitaţie la Conferinţa Internaţională: Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţia componistică) în contemporaneitate

Standard

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

untitled

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE

АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

 

MD 2014, Chişinău, str. A. Mateevici 111

Tel: 022-24-02-13, 022-23-87-01

Fax: 022-23-82-14, 022-24-02-13

 

CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

PATRIMONIUL MUZICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

(FOLCLOR ȘI CREAȚIA COMPONISTICĂ) ÎN CONTEMPORANEITATE

 

Marți, 23 iunie 2015, ora 10.00,

AMTAP, bl. 2 (str. A. Mateevici, 87), sala 73

 

Invitaţie-anunţ

          Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice vă invită să participaţi la Conferința ştiinţifică internaţională sub genericul PATRIMONIUL MUZICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA (FOLCLOR ȘI CREAȚIA COMPONISTICĂ) ÎN CONTEMPORANEITATE, ce va avea loc la 23 iunie 2015 la Chişinău.

            Conferința este organizată în cadrul proiectului științific instituţional al AMTAP PATRIMONIUL  MUZICAL  DIN  REPUBLICA  MOLDOVA  (FOLCLOR  ȘI  CREAȚIA COMPONISTICĂ):  ACTUALIZARE,  SISTEMATIZARE,  DIGITALIZARE, și este inclusă în Registrul manifestărilor ştiinţifice organizate în Republica Moldova, anul 2015 (III. Congrese, simpozioane, conferinţe naţionale).

http://www.cnaa.md/i/conference/conferinte-3.pdf

            Scopul conferinţei vizează analiza situaţiei actuale în domeniul patrimoniului muzical din Republica Moldova — al folclorului și al artei componistice profesionale, din perspectivă istorică, în contextul noilor realităţi socioculturale şi economice. În centrul atenţiei sunt plasate probleme ce ţin de studierea și conservarea surselor folclorice, dezvoltarea componisticii muzicale naționale, a artei interpretative, promovarea prin activitatea concertistică, înregistrarea şi publicitatea în sursele mass-media. În cadrul proiectului este planificată reflectarea experienţei acumulate în procesul educativ profesionist de însuşire a lucrărilor muzicale care fac parte din repertoriul autohton.

            Participanți. Conferința de față va reuni reprezentanţi ai comunităţii universitare, ai domeniului de cercetare ştiinţifică naţională și internațională, care vor prezenta noi idei şi materiale pentru dezbateri, cu scopul de a efectua un schimb de experienţă interdisciplinară cu implicaţii în studierea şi promovarea folclorului muzical și creaţiei componistice din Republica Moldova.

            Tematica prelegerilor şi comunicărilor ştiinţifice cuprinde un spectru larg al problemei  vizate:

 • Cercetări științifice în domeniul folclorului muzical național;
 • Tezaurul folcloric și creația componistică;
 • Digitalizarea surselor folclorice;
 • Investigaţii ştiinţifice privind creaţia componistică din Republica Moldova în general, studii monografice şi analize ale lucrărilor muzicale în special;
 • Creaţii muzicale ale compozitorilor din Republica Moldova în practica concertistică;
 • Asigurarea metodico-ştiinţifică a procesului didactic din domeniu;
 • Suportul bibliografic al cercetărilor ştiinţifice din domeniu;
 • Muzica şi tradiţiile locale;
 • Studierea moștenirii științifice a muzicologilor și etnomuzicologilor din Republica Moldova.

Lucrările Conferinţei vor fi desfăşurate în două secţiuni:

 • Muzicologie
 • Etnomuzicologie

Formele de participare şi regulamentul:

 • Lecţii plenare (15 min. + 5 min. întrebări)
 • Prelegeri (până la 10 min.)
 • Comunicări de informare (până la 5 min.)
 • Participarea în dezbateri (până la 5 min.)

Condiţiie de participare

 1. Se vor trimite în format electronic:
 • confirmarea participării la Conferinţă (se indică prenumele şi numele autorului, titlul didactic şi gradul ştiinţific, instituţia de la care provine),
 • titlul comunicării (în lb. română/rusă şi într-o limbă străină),
 • rezumatul cu cuvintele-cheie (în lb. română/rusă şi într-o limbă străină) – în volum de 1 pagină; caracter 12, interval 1,5.

Până la data evenimentului este planificată o ediţie ştiinţifică în formatul broşurii cu rezumatele comunicărilor, ce se consideră o publicaţie ştiinţifică.

2. Articolele (în limba originalului), în volum de până la 0,33 c. a. (13 mii de semne cu spaţii), vor fi publicate în Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică (ediţie ştiinţifică de profilul Studiul artelor, Culturologie (http://www.cnaa.md/profile_publications/art-culture/) după ce vor fi  supuse recenzării.

Condițiile de publicare a articolelor

 • Articolele științifice să fie obligatoriu într-o limbă modernă (engleză, franceză, germană) și limba română sau rusă (pentru a efectua recenzarea articolului);
 • Articolele științifice sunt supuse În cazul când lucrările nu sunt acceptate spre publicare ele nu se înapoiază autorului.
 • Articole în volum de 5 – 7 pagini vor fi publicate gratis.
 • Pentru volumul excesiv al articolului (8 – 12 pagini) va fi percepută taxa de 50 lei per pagină.
 • Achitarea surplusului de volum se va efectua pe contul bancar al AMTAP.
 • Taxa de publicare nu acoperă costurile taxelor poștale pentru trimiterea la destinatar a copiei volumului conferinț Aceste costuri revin participanților.

            Termenul-limită pentru ofertele de participare în vederea precizării programului este data de 5 iunie 2015.

3. Articolele ştiinţifice elaborate în conformitate cu Regulament privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice aprobat de CNAA (cu respectarea instrucţiunilor de redactare pentru autori – vezi în Anexă, precum şi a regulilor  de perfectare a referinţelor ce sunt prevăzute în Referinţe bibliografice: ghid practic afişat pe site-ul AMTAP http://amtap.md/), vor fi trimise până la data de 4 iulie 2015 în format electronic şi prezentate pe suport de hârtie la catedra Muzicologie.

Adresele electronice pentru propuneri şi transmitere a materialelor ştiinţifice: 

Secţia Muzicologie: proiectamtap@gmail.com

Secţia Etnomuzicologie: arhivafolcloramtap@gmail.com

4.Toate costurile implicate (transport, cazare, masă) revin participanţilor.

            Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi adresele electronice indicate mai sus. Tel. +373-22-92-37-30.

*

Tatiana Comendant,  conf.univ., dr.,

Prorector activitate ştiinţifică

şi studii postuniversitare

tatianacomend@yahoo.com

*

Irina Ciobanu-Suhomlin, prof.univ., dr.,

Șeful secției Arta Muzicală

proiectamtap@gmail.com

*

Larisa Balaban, conf.univ., dr.,

Conducător al proiectului

proiectamtap@gmail.com

*

Coordonatori Secţia Etnomuzicologie:

Svetlana Badrajan, conf.univ., dr.

GSM +373-696-616-22

*

Diana Bunea, conf.univ., dr.

GSM +373-794-079-45

Chișinău, 21.04. 2015

Reclame

Numărul 83, 10 Mai 2015

Standard

1Sumar

Petru Matei: Corul ,,Arhanghelii” invitat la Caransebeş

Mircea Valeriu Diaconescu: Concordanţa dintre Prozodie şi Melodie în creaţia literar-muzicală din Renaşterea Franceză a secolului al XVI-lea

Mircea Valeriu Diaconescu: La petite phrase – Proust – Franck – Enescu – Reflecţii pe marginea unui articol

Mirela Mercean-Ţârc: „Young is Modern” sau Festivalul Cluj Modern 2015

Nicolae Brânduş: Muzica, obiect transdisciplinar (II)

Noi apariţii editoriale

Paul Leu: Ciprian Porumbescu, student la K. K. UNIVERSITÄT

Roxana Moldovan: Întâlnire cu excelența

Simona Nicoletta Jidveanu: Vibrato, tremolo și clătinarea vocii în arta Belcanto (II)

Veronica Anghelescu: (Walking on) Easy Street with Ron Perlman

Music! Anton Bruckner: Locus iste – Corul Academic Radio, Dirijor – Dan Mihai Goia

Music! Gabriel Mălăncioiu: Für Enescu

Music! Horia Şurianu: Ombres et lumieres – orgă, Felician Roşca

Music! Nicolae Brânduş: Vagues

Music! Nicolae Brânduş: Sonata pentru două piane

Music! Moses Hogan: The Battle of Jericho – Corul Academic Radio, Dirijor – Dan Mihai Goia

Music! Ştefan Niculescu: Pomenire

Music! Ştefan Niculescu: Simfonia a II-a, Opus Dacicum

Music! Vasile Timiş: Voroneţ – Corul Academic Radio, Dirijor – Dan Mihai Goia

Music! Veronica Anghelescu: Gom Jabbar

SIMN 2015 – Program

Recital Cornelia Petroiu – 10 mai 2015

Concertul Corului Canticum – 11 mai 2015

Concert omagiu dedicat lui Alfred Mendelsohn – 20 mai 2015

EUROPAfest 2015, 14-23 mai

Imaginea numărului: Dumitru Ungureanu

1

 

 

Corul ,,Arhanghelii” invitat la Caransebeş

Standard

Suntem onoraţi să informăm pe cititorii revistei noastre de invitaţia pe care Episcopia Ortodoxă Română a Caransebeşului a adresat-o corului ,,Arhanghelii”, formaţie ce deserveşte în mod voluntar catedrala ortodoxă din oraşul Paliei şi care este dirijată cu multă dăruire de către drd. Marius Popa.

Am aflat că zilele trecute, pe data de 22 aprilie, corul ,,Arhanghelii” din Orăştie a participat la ediţia a VI-a a Festivalului Coral ,,Miron Cristea” ce s-a desfăşurat la Caransebeş. Festivalul a avut loc în cadrul Zilelor credinţei şi culturii în Episcopia Caransebeşului – Ediţia a IX-a. Manifestările au fost prilejuite de sărbătorirea festivă a hramului noii catedrale Învierea Domnului din Caransebeş (Duminica Tomii) şi cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Caransebeşului.

11208927_653241828143638_1134035755_n

Aşadar, în cadrul acestor manifestări culturale, corul ,,Arhanghelii” dirijat de drd. Ioan-Marius Popa, a reprezentat municipiul Orăştie şi Episcopia Devei şi Hunedoarei. Repertoriul corului de la Orăştie, ales cu grijă de către tânărul dirijor a impresionat până la lacrimi pe cei prezenţi în catedrala ortodoxă din Caransebeş. Au fost interpretate concerte religioase din repertoriul sacru românesc şi universal, iar unul din cântecele interpretate de corul nostru a aparţinut colecţiei regretatului prof. Ioan Popa.

Repertoriul prezentat în festival a fost alcătuit de următoarele nestemate corale:

 1. TEBE POEM, de Dimitrie Bortneansky;
 2. OCHIUL INIMII MELE, de Augustin Bena;
 3. CU TRUPUL ADORMIND, de Nicolae Lungu;
 4. HRISTOS DIN MORŢI A ÎNVIAT, de Ioan Popa;
 5. ŢIE SE CUVINE CÂNTARE, de Isidor Vorobchievici.

La încheierea recitalului din festival, Preasfinţiul Părinte Lucian, episcopul ortodox al Caransebeşului, a confirmat în mod public valoarea incontestabilă a corului dirijat de Ioan-Marius Popa. Dacă festivalul ar fi avut un caracter competiţional, ,,Arhanghelii” ar fi obţinut Marele Premiu, a afirmat ierarhul ortodox al Caransebeşului. ,,Arhanghelii” au fost aplaudaţi minute în şir de cei prezenţi, iar corul de la Orăştie a fost felicitat de formaţiile corale prezente în festival. Performanţa a fost reflectată prin materialul transmis de Postul de Televiziune Trinitas şi prin interviul acordat de dirijorul Ioan-Marius Popa.

11225682_653242018143619_88503827_n

În acest fel, ne putem mândri cu un cor ce aduce multă cinste municipiului nostru. Provocările muzicale nu s-au oprit aici pentru corul nostru. La finele lunii septembrie, corul ,,Arhanghelii” din municipiul nostru va participa la al doilea turneu internaţional în Slovacia şi Austria. Le dorim mult succes!

Petru Matei

 

„Young is Modern” sau Festivalul Cluj Modern 2015

Standard

Cluj – à la carte

Cluj Modern 2015Aflat la cea de-a XI-a ediţie, Festivalul Cluj Modern s-a desfăşurat în perioada 18-24 aprilie sub generoasele simboluri ale tinereţii şi modernităţii. Directorul Festivalului, compozitorul Adrian Pop a deschis porţile acestei sărbători a muzicii contemporane, aflate sub auspiciile Capitalei Europene a Tineretului, amintind publicului că din cele şapte concerte programate, şase sunt interpretate de tineri: Cvartetul Arcadia, Ansamblul Ad-Hoc condus de Matei Pop, cvartetul de jazz Elena Mindru Finnection, Trio Axis Mundi, trioul vocal Five’ o clock. Nu numai ipostazele interpretative ale tinereţii au fost reprezentate în festival ci şi cele creative, din 37 de compozitori prezenţi prin creaţii muzicale, 16 au fost tineri şi foarte tineri, proaspăt absolvenţi de masterate sau doctoranzi. Programul manifestărilor a inclus un simpozion Internaţional de Muzicologie cu incitantul titlu Seeing Sounds, Hearing Images avându-l în calitate de keynote speaker pe celebrul muzicolog Nicholas Cook de la Universitatea din Cambridge şi importanţi invitaţi din Ţară, din Polonia şi Germania. Cursuri de măiestrie şi conferinţe au ţinut treaz interesul interpreţilor, muzicologilor şi nu numai. Contribuţia compozitorilor români la istoria muzicii spectrale” susţinută de compozitorul Octavian Nemescu şi conferinţa Cultures of recording a muzicologului Nicholas Cook au întregit atmosfera de efervescenţă a cunoaşterii alături de cursul de măiestrie pianistică ce a purtat amprenta maestrului Theodor Paraschivescu şi master-class – conferinţa violoncelistei Diana Ligeti, profesor la Conservatorul Naţional Superior din Paris,  intitulată: „ Aspecte conceptualei idiomatice şi interpretative ale scriiturii moderne pentru violoncel: scordaturi atipice. Prezenţa Dianei Ligeti ca solistă într-un concertul cameral alături de trioul Axis Mundi, şi în concertul final alături de orchestra Filarmonicii Transilvania avându-l la pupitru dirijoral pe Horia Alexandrescu, a fost un privilegiu pentru audienţă. Fiecare seară a fost incitantă, fiecare eveniment a marcat o contribuţie de substanţă în ceea ce priveşte percepţia spiritului muzicii contemporane de către public.

Aşa cum ne-am obişnuit în ediţia precedentă, un recital Cluj à la carte a inaugurat desfăşurarea de forţe creative ale festivalului printr-un recital alcătuit din muzica transilvăneană..

Lucrarea Coşmar pentru trombon şi pian, scrisă de Cristian Bence Muk a etalat o dramaturgie sonoră vie, cu evenimente incitante în care a dominat spiritul ludic şi ironia. Simbolistica muzicală este transparentă vehiculând motive scurte, în dialog imitativ cu tentă melancolică sau sugestii de linişte înfricoşătoare, în alternanţă cu ostinatouri incisive, obsedante ornate cu clustere, accente asimetrice într-un dialog rapid ce culminează cu bătăi în pian, lovituri cu piciorul în podea şi un strigăt de groază în final. Cei doi solişti, pianista Vera Negreanu şi trombonistul Mircea Neamţ au realizat magistral acea gradaţie tensională menită să pună în valoare mesajul lucrării într-o interpretare ce va rămâne de referinţă.

Sonata pentru fagot solo compusă de Iulia Cibişescu Duran ne-a împărtăşit prin interpretarea inspirată a lui Cătălin Lup, o poveste despre singurătăţi, un monolog interior pendulând între expresia lirică sau incisivă, punctată cu multifonice, frulatti, articulări variate, retoric pregnante.

În Meta(l)reflexion pentru corn şi mediu electronic, în primă audiţie absolută, compozitorul a explorat timbral sunetul cornului în ecou (reverb) creând un grund sonor alcătuit din sonorităţi spectrale în care domină ideea coloristică a sunetului de metal. Jocul de semnificaţii meta-metal implică o stratificarea stării sonore cu ea însăşi prin preluarea în timp real de către computer a evenimentelor sonore create pe loc de instrumentist şi combinarea cu materiale electronice gata prelucrate. Gabriel Cupşa la corn şi Ciprian Pop la sintetizator au creat o spaţialitate sonoră, vie imagistic, în care se insinuează vagi semnale păstoreşti sau sonorităţi masive cu efect copleşitor ( poate o reflectare asupra rolului şi funcţionalităţii semnalelor instrumentului de-a lungul istoriei)

Cu lucrarea It Take’s Five, compozitorul Răzvan Metea, porneşte ca referent tematic de la celebra piesă de jazz a lui David Brubeck ce se insinuează într-un proces variaţional subtil în dialogul instrumental al cvintetului de suflători alcătuit din Alexandru Rebreanu la flaut, Bence Haaz la oboi, Răzvan Poptean la clarinet, Gavril Cupşa la fagot. Diversele „ comentarii” muzicale au acoperit o paletă largă de expresii, de la spiritul giocoso sau parafraza burlescă ( cu parfum cvasi modal) la  momente de tip improvizatoric, libere, de la umor şi ironie fină, la transfigurări sonore cu profil abstract, toate relevând un proces deconstructiv şi reintegrativ tematic, în care şuieratul, exclamaţiile interpreţilor au sporit efectele de surpriză prezente în toată lucrarea.

În partea a doua a concertului, Cinci tablouri cu umbre(le),  pe o muzică de C. Râpă este un spectacol inedit rezultat din dramatizarea muzicală a unor poeme semnate de poeţi clujeni: Sânziana Mureşan Ovidiu Pecican, Marcel Mureşanu, Constantin Cubleşan, Ion Mureşan. Regizoarea Ina Hudea şi scenografa Liliana Moraru au adaptat metaforei muzicale şi poetice o poveste-mozaic construită din personaje arhetipale, situaţii, instantanee, ivite de sub „umbrele colorate”. Toate odată consumate devin efemeride, devin amintire, umbre. Muzica este eclectică, insidioasă, folosind citatul în sens parodic, umorul negru, absurdul în imagini muzicale cu irizaţii suprarealiste, uneori comice, alteori sentimentaliste (intonaţii de romanţă) uneori sarcastice ( amendarea unor clişee ) alteori de un lirism voit exagerat, şi lista ar putea continua. Tinerii interpreţi, Timea Fulop – soprană, Laura Essig – mezzosoprană, Andrei Cheteleş – bariton, Sergiu Coltan – tenor şi Ion Stancu – bas au convins publicul printr-un joc scenic natural, prin tehnică vocală bună, prin prospeţimea şi spontaneitatea adaptării la un discurs spectacular metanarativ. Partenerii pianişti, Lucian Duşa şi Cornelia Cuteanu, au contribuit la coerenţa expresivă a spectacolului şi la unitatea lui.

Sigla „Young is Modern” a surprins o realitate, aceea că toţi participanţii sunt spirite tinere şi moderne. Căci indiferent de vârstă, cei ce doresc să fie conectaţi la pulsul muzicii de azi, fie în ipostaza de creatori, fie ca interpreţi, fie în public îşi păstrează aceste calităţi. Fabuloasele concerte asupra cărora voi reveni în numerele următoare, au ridicat festivalul la nivelul unei sărbători a spiritului muzical contemporan.

  Va urma!

Mirela Mercean-Ţârc

 Cluj Modern 2015 interpreti