Invitaţie la Conferinţa Internaţională: Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţia componistică) în contemporaneitate

Standard

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

untitled

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE

АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

 

MD 2014, Chişinău, str. A. Mateevici 111

Tel: 022-24-02-13, 022-23-87-01

Fax: 022-23-82-14, 022-24-02-13

 

CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

PATRIMONIUL MUZICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

(FOLCLOR ȘI CREAȚIA COMPONISTICĂ) ÎN CONTEMPORANEITATE

 

Marți, 23 iunie 2015, ora 10.00,

AMTAP, bl. 2 (str. A. Mateevici, 87), sala 73

 

Invitaţie-anunţ

          Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice vă invită să participaţi la Conferința ştiinţifică internaţională sub genericul PATRIMONIUL MUZICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA (FOLCLOR ȘI CREAȚIA COMPONISTICĂ) ÎN CONTEMPORANEITATE, ce va avea loc la 23 iunie 2015 la Chişinău.

            Conferința este organizată în cadrul proiectului științific instituţional al AMTAP PATRIMONIUL  MUZICAL  DIN  REPUBLICA  MOLDOVA  (FOLCLOR  ȘI  CREAȚIA COMPONISTICĂ):  ACTUALIZARE,  SISTEMATIZARE,  DIGITALIZARE, și este inclusă în Registrul manifestărilor ştiinţifice organizate în Republica Moldova, anul 2015 (III. Congrese, simpozioane, conferinţe naţionale).

http://www.cnaa.md/i/conference/conferinte-3.pdf

            Scopul conferinţei vizează analiza situaţiei actuale în domeniul patrimoniului muzical din Republica Moldova — al folclorului și al artei componistice profesionale, din perspectivă istorică, în contextul noilor realităţi socioculturale şi economice. În centrul atenţiei sunt plasate probleme ce ţin de studierea și conservarea surselor folclorice, dezvoltarea componisticii muzicale naționale, a artei interpretative, promovarea prin activitatea concertistică, înregistrarea şi publicitatea în sursele mass-media. În cadrul proiectului este planificată reflectarea experienţei acumulate în procesul educativ profesionist de însuşire a lucrărilor muzicale care fac parte din repertoriul autohton.

            Participanți. Conferința de față va reuni reprezentanţi ai comunităţii universitare, ai domeniului de cercetare ştiinţifică naţională și internațională, care vor prezenta noi idei şi materiale pentru dezbateri, cu scopul de a efectua un schimb de experienţă interdisciplinară cu implicaţii în studierea şi promovarea folclorului muzical și creaţiei componistice din Republica Moldova.

            Tematica prelegerilor şi comunicărilor ştiinţifice cuprinde un spectru larg al problemei  vizate:

 • Cercetări științifice în domeniul folclorului muzical național;
 • Tezaurul folcloric și creația componistică;
 • Digitalizarea surselor folclorice;
 • Investigaţii ştiinţifice privind creaţia componistică din Republica Moldova în general, studii monografice şi analize ale lucrărilor muzicale în special;
 • Creaţii muzicale ale compozitorilor din Republica Moldova în practica concertistică;
 • Asigurarea metodico-ştiinţifică a procesului didactic din domeniu;
 • Suportul bibliografic al cercetărilor ştiinţifice din domeniu;
 • Muzica şi tradiţiile locale;
 • Studierea moștenirii științifice a muzicologilor și etnomuzicologilor din Republica Moldova.

Lucrările Conferinţei vor fi desfăşurate în două secţiuni:

 • Muzicologie
 • Etnomuzicologie

Formele de participare şi regulamentul:

 • Lecţii plenare (15 min. + 5 min. întrebări)
 • Prelegeri (până la 10 min.)
 • Comunicări de informare (până la 5 min.)
 • Participarea în dezbateri (până la 5 min.)

Condiţiie de participare

 1. Se vor trimite în format electronic:
 • confirmarea participării la Conferinţă (se indică prenumele şi numele autorului, titlul didactic şi gradul ştiinţific, instituţia de la care provine),
 • titlul comunicării (în lb. română/rusă şi într-o limbă străină),
 • rezumatul cu cuvintele-cheie (în lb. română/rusă şi într-o limbă străină) – în volum de 1 pagină; caracter 12, interval 1,5.

Până la data evenimentului este planificată o ediţie ştiinţifică în formatul broşurii cu rezumatele comunicărilor, ce se consideră o publicaţie ştiinţifică.

2. Articolele (în limba originalului), în volum de până la 0,33 c. a. (13 mii de semne cu spaţii), vor fi publicate în Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică (ediţie ştiinţifică de profilul Studiul artelor, Culturologie (http://www.cnaa.md/profile_publications/art-culture/) după ce vor fi  supuse recenzării.

Condițiile de publicare a articolelor

 • Articolele științifice să fie obligatoriu într-o limbă modernă (engleză, franceză, germană) și limba română sau rusă (pentru a efectua recenzarea articolului);
 • Articolele științifice sunt supuse În cazul când lucrările nu sunt acceptate spre publicare ele nu se înapoiază autorului.
 • Articole în volum de 5 – 7 pagini vor fi publicate gratis.
 • Pentru volumul excesiv al articolului (8 – 12 pagini) va fi percepută taxa de 50 lei per pagină.
 • Achitarea surplusului de volum se va efectua pe contul bancar al AMTAP.
 • Taxa de publicare nu acoperă costurile taxelor poștale pentru trimiterea la destinatar a copiei volumului conferinț Aceste costuri revin participanților.

            Termenul-limită pentru ofertele de participare în vederea precizării programului este data de 5 iunie 2015.

3. Articolele ştiinţifice elaborate în conformitate cu Regulament privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice aprobat de CNAA (cu respectarea instrucţiunilor de redactare pentru autori – vezi în Anexă, precum şi a regulilor  de perfectare a referinţelor ce sunt prevăzute în Referinţe bibliografice: ghid practic afişat pe site-ul AMTAP http://amtap.md/), vor fi trimise până la data de 4 iulie 2015 în format electronic şi prezentate pe suport de hârtie la catedra Muzicologie.

Adresele electronice pentru propuneri şi transmitere a materialelor ştiinţifice: 

Secţia Muzicologie: proiectamtap@gmail.com

Secţia Etnomuzicologie: arhivafolcloramtap@gmail.com

4.Toate costurile implicate (transport, cazare, masă) revin participanţilor.

            Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi adresele electronice indicate mai sus. Tel. +373-22-92-37-30.

*

Tatiana Comendant,  conf.univ., dr.,

Prorector activitate ştiinţifică

şi studii postuniversitare

tatianacomend@yahoo.com

*

Irina Ciobanu-Suhomlin, prof.univ., dr.,

Șeful secției Arta Muzicală

proiectamtap@gmail.com

*

Larisa Balaban, conf.univ., dr.,

Conducător al proiectului

proiectamtap@gmail.com

*

Coordonatori Secţia Etnomuzicologie:

Svetlana Badrajan, conf.univ., dr.

GSM +373-696-616-22

*

Diana Bunea, conf.univ., dr.

GSM +373-794-079-45

Chișinău, 21.04. 2015

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s