Iraclie Porumbescu, student la Teologie

Standard

1

Paul Leu

 

Începând din toamna anului 1846 și până în vara anului 1850, după cum rezultă din Absolutarium, redactat în limba latină și eliberat la data de 28 august/9 septembrie 1850, de către Institutul Teologic, din Cernăuți, pe numele de  Heraklius Golembiowski, subsemnat de, directorul de pe atunci, Evghenie Hakmann.

Universitatea din Cernauti

Chiar din primul an de studii superioare,  Iraclie s-a impus ca fiind un tînăr capabil, bun organizator, conștiincios, harnic, nu numai la învățătură, ci și pe tărâm sociocultural, iar în corul Institutului Teologic a fost “unul dintre cei mai întâi cântăreți”1.

În anii de studii academice III și IV, Iraclie a fost dirijorul și, uneori compozitorul corului teologilor și al Scolii de cântăreți bisericești. El a compus, pentru uzul  ansamblului vocal ce-l conducea, “prima Liturghie în limba română pe care o cântam noi, corul seminarului, în mai sus pomeniții ultimi ani”2, precum și muzica și textul literar al unui Imn arhieresc, subintitulat Ramuri de oliv  uniți, ce a fost bine primite de mitropolitul Eughenie și de “publicul competent”3, după cum afirma Leca Morariu.

Avându-se în vedere meritele deosebite ale studentului teolog i s-a repartizat, în cămin, o Vorzugszimmer, o cameră de locuit rezervată celor merituoși, cu preocupări deosebite, unde putea învăța și crea nestingherit de nimeni.

Dintr-o scrisoare a teologului sucevițean către C. Morariu aflăm că a fost ales liderul tuturor studenților din institut, deoarece rectorul Bendella instaurase un regim de teroare și samavolnicie în unitatea de învățământ ce o conducea.

“La provocarea mai multor colegi seminariali, își amintea Iraclie, scrisei asupra rectorului Bendella la directorul seminarului (episcopul) o jelanie tot atât de gravă, cât și preaîntemeiată, o subscriserăm, afară de trei, așijderea cu toții…

Părintele Eughenie, dându-i-se voluminoasa hârtie și auzind de la numiții profesori comitiva gurală, se păli cu palma peste frunte și strigă:

– Auch dort habts mir die Revolution getragen!? [Și-a colo mi-ați vârât revoluția!?].

Era în anteziua ajunului de Crăciun. Episcopul chemă pe Bendella la sine și-i dete să citească, în prezența sa, jeluirea noastră!!!”4.

Rectorul, prin promisiuni si amenințări, a încercat să-i desolidarizeze și să-l scoată vinovat pe Iraclie, însă manevra i-a îndârjit și mai tare pe teologi, grupând-i  în jurul purtătorului lor de cuvânt

“După ceasurile ajunului, consemna mai departe Iraclie, zisei colegilor să-și aleagă câte doi deputați din toate clasele, care să meargă cu mine la episcop, iară ei, ceilalți, să se ducă prin clasele de prelegeri și acolo să ne aștepte până ce ne-om întoarce de la director.

Părintele spiritual Blajevici și prefectul Ilasievici se duseră acasă cu trei nesubscriși, neputându-ne pe noi, ceilalți, îndupleca să ne rezicem la planul ce li-l spusesem că avem să-l facem.

Episcopul nu voi să ne primească și ne alungă, prin asesorul Iacob Vorobchevici…

Declararăm, prin asesor, că:

– Noi, cei unsprezece, ce ne aflăm aice, pe scările episcopului, vom petrece și Crăciunul, iară ceilalți acolo unde se află în prezent, dacă nu ne va asculta episcopul jelania noastră și că aceasta nu o spunem numai așa ca să se spuie, ci o vom face!

Aceste cuvinte le zisei eu, tare, la ușa episcopului, anume ca să le audă el din casă.

Atunci, deschise episcopul ușa și strigă rusește:

– Pe cel lung – pe mine –  îl bag în ganașe! – Adică mă dă la cătane.

Dar, ca un glas strigară toți cei zece:

– Ne bez naș! [Nu fără noi].

Episcopul închise ușa, iar asesorul văzând ca Pilat, că nu ajută nemica și mai multă zarvă se face, intră iarăși la episcop, unde, de astă dată șezu mai mult și, ieșind în fine, ne spuse, în numele său, că toate vor fi bine, dară să mergem în Institut că iată, e noapte deja și fiind stare de asediu, să nu se zvonească, prin oraș, că seminariștii s-au zurbăgit etc.

Eu întrebai atunci, tot cu glas rădicat:

– Dânsul ne spune aceste cuvinte?

Se deschide ușa și episcopul, ieșind în prag, zise cu glas domol:

– Apoi, mergeți acuma, mergeți, voi face…

Noi, atunci, îl încunjurarăm, îi sărutarăm, cu sila, mâinile și intonarăm Mulți ani! (Prima oară cântat de noi acel Mulți ani! din Ramuri de oliv uniți).

Ce să vezi? Episcopul, ascultând, se înduioșă și-și șterse, cu o batistă, ochii.

Încă în acea seară, după cina ce urma, abia, de la ora nouă, mă chemă asesorul Vorobchevici în Sprechzimmer [vorbitor] și-mi spuse că l-a trimis P. S. S. să spuie rectorului să revoce amenințările terorizatoare etc….

Se tocmiră în seminar toate.

Dară rectorul hotărâ să-și răzbune asupra-mi și să mă nimicească.

Ședeam singur în Vorzugszimmer. Îmi dete un coleg pre carele aflase că mi-i amic intim…

Toate conceptele mele, scrisori de ale tinerețelor și libertății naționale ni se pierdură și le găsii, poate, ajutat de un geniu mie favorabil, ca documente la o denunțare rectorească către consistoriu, la asesorul Dimitrovici din Horecea, cu o poruncă indorsatică să se facă, în contra mea, inchiziție!

Pe rubru denunțării sta:

Anzeiger des Sem. Rektors über den Zögling G. und Antrag, denselben aus der Austalt und Klerus zu exludieren5 [Denunțul rectorului Institutului Teologic asupra studentului G.și propunerea de a-l exclude pe acesta din Institut și cler].

Certificatul de absolvire a Institutului Teologic atestă calitatea pregătirii sale profesionale, prin calificativele Prima și Eminet, obținute la obiectele de învățământ, în cei patru ani deniversitare.

Paul Leu

Kenmore, Washington USA

N O T E

  1. Leca Morariu, Iraclie și Ciprian Porumbescu, vol. I, Ediție îngrijită de Vasile D. Nicolescu și Vasile Vasile, Editura Muzicală, București, 1986, p. 86.
  2. Ibidem.
  3. Ibidem.
  4. Ibidem, p. 92.
  5. Ibidem, p. 92-93.

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s